«تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد امتحان 24 محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر بنا بر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی در چهارچوب قوانین موضوعه کشور.»

۱-اطلاعاتی که توسط شما در سامانه ذخیره می شود:بخشی از اطلاعاتی که آدرس ذخیره می‌کند اطلاعاتی است که شما به صورت مستقیم در فرآیند ثبت نام، تماس با مرکز تماس و ارتباط با مشتریان ثبت می‌کنید. این اطلاعات ممکن است شامل نام، نام خانوادگی،شماره ملی، شماره تلفن، آدرس پست الکترونیکی، نشانی،کد پستی و زمان تماس ‌باشد.
۲-اطلاعاتی که در نتیجه استفاده شما از سامانه ذخیره می‌شود:علاوه بر اطلاعاتی که شما به صورت مستقیم در آدرس ثبت می‌کنید، بعضی از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفادۀ شما از خدمات تولید می‌شود نیز در سامانه ذخیره خواهد شد. این اطلاعات در زیر شرح داده شده‌اند:
الف-اطلاعات مربوط به لاگ سیستم
ب-اطلاعات مربوط به آی پی و کوکی ها: محصول/برنامه از جمع آوری IP و کوکی‌ها استفاده می‌کند، اما پروتکل، سرور و لایه‌های امنیتی و روش‌های متناسب مدیریت داده‌ها اطلاعات کاربران را محافظت و از دسترسی‌های غیر قانونی جلوگیری می‌کند.

چه گونه از این اطلاعات استفاده می شود؟
کنترل کیفی
شخصی‌سازی سرویس برای هر کاربر شامل ارائه پیشنهادهای ویژۀ هر کاربر
بررسی شکایات
تسهیل فرایند ها
توسعه محصولات مرتبط
ارتباط با کاربر
بخش دوم
دسترسی و محرمانگی:
۱-تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر بنا بر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی در چهارچوب قوانین موضوعه کشور.
۲-در مواردی ممکن است یک شخصیت حقوقی یا حقیقی دیگر به عنوان فراهم کننده خدمات (service provider) طی قرارداد با مجموعه اجازه دسترسی به برخی اطلاعات را یابد. این موارد صرفا به قدر ضرورت و تا حد امکان ارائه سرویس به کاربر است و به هر حال خارج از این قواعد حریم خصوصی نیست.
۳- محصول/برنامه امکان دارد مفاد حفاظت از حریم شخصی را در آینده تغییر دهد، ولی همیشه شما را در جریان این تغییرات – از طریق سامانه یا ایمیل و یا نشان دادن یک پیام مشخص و واضح روی آدرس قرار می‌دهد. ادامه استفاده از آدرس به معنای پذیرش تغییرات وارده است.»