اینجا ...

شروع موفقیت های تحصیلی

آموزش های ویدئویی تخصصی

85 دوره آموزشی
252 دانش آموز
24 معلم دلسوز
1300 ساعت آموزش
آموزش

دوره های پرطرفدار

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
0
100,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
95,000 تومان
0
95,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
2
35,000 تومان

خلاصه ای از آمارهای ما ....

خوشحالیم که در کنار شما هستیم 🙂

86
دوره آموزشی

196
دانشجو

1200 ساعت
ساعت آموزش

34
تعداد اساتید