آموزش ویدئویی عربی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
عربی یکی از دروس عمومی پایه هفتم است که به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود،  به تمرین و ممارست زیادی نیاز…
0
35,000 تومان

آموزش ویدئویی ریاضی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
85,000 تومان
درس ریاضی هفتم متوسطه از مهم‌ترین دروس سال هفتم تحصیلی محسوب می‌شود. در صورتی که شما دانش آموزان در این…
1
85,000 تومان

آموزش ویدئویی انگلیسی هفتم

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
کتاب درسی زبان انگلیسی  هفتم اولین کتاب انگلیسی دانش آموزان در مقاطع درسی پیش رو است. این کتاب درسی، الفبای…
1
60,000 تومان

آموزش ویدئویی علوم هفتم

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
آموزش علوم هفتم متوسطه درس علوم یکی از مهم ترین دروس پایه هفتم می باشد. این درس به دلیل داشتن…
0
35,000 تومان

آموزش ویدئویی عربی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
عربی یکی از درس‌های سال هشتم است که به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود،  به تمرین و ممارست زیادی نیاز دارد.…
0
35,000 تومان

آموزش ویدئویی فارسی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
این دوره آموزشی با همکاری استاد ارجمندی بر اساس استاندارد های آموزشی و آخرین تغییرات کتب درسی فراهم شده است.…
0
35,000 تومان

آموزش ویدئویی علوم هشتم

بدون امتیاز 0 رای
35,000 تومان
درس علوم یکی از مهم ترین دروس پایه هشتم می باشد. این درس به دلیل داشتن نکات و پیچیدگی خاص…
1
35,000 تومان

آموزش ویدئویی انگلیسی هشتم

بدون امتیاز 0 رای
60,000 تومان
کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هشتم دومین کتاب انگلیسی دانش آموزان در مقاطع درسی پیش رو است.در این کتاب درسی…
1
60,000 تومان